فاز اول کمربندی دوم از 65 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است

فاز اول کمربندی دوم از 65 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است

معاون فنی و عمرانی شهردار ارومیه گفت: فاز اول کمربندی دوم شهر به طول 7 کیلومتر از 65 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه؛  محمد کاظم زوار بیان کرد:  اجرای ساخت کمربندی دوم به طول 42 کیلومتر ازسال 96بعد از اتمام مطالعات وارد فاز اجرایی شد که سهم شهرداری از ساخت این کمربندی به طول 27 کیلومتر از تقاطع غیر هم سطح سرو تا جاده اشنویه است و مابقی اجرا از جاده اشنویه تا تقاطع غیر هم سطح بر عهده اداره راه شهرسازی استان است .
وی با اشاره به پیشرفت فیزیکی 65 درصدی  فاز اول کمربندی دوم ، عنوان کرد: فاز اول به طول 7 کیلومتر با 7 تقاطع غیر هم سطح از محل پل شهیدلر کورپسی – سرو - انهر در دست ساخت است که تعداد تقاطع های غیر هم سطح در 27 کیلومتر  به تعداد 11 پل  است.
معاون فنی و عمرانی شهردار ارومیه با بیان این که سهم شهرداری ارومیه از پروزه کمربندی دوم در 3 فاز خلاصه شده است، عنوان کرد:  فاز اول به طول 7 کیلومتر، فاز دوم به طول 10 کیلومتر و فاز سوم به طول 10 کیلومتر است .
وی با بیان اینکه فاز دوم کمربندی دوم از جاده انهر تا جاده بند به طول 10 کیلومتر وارد فاز اجرایی می شود، عنوان کرد:  فاز سوم از جاده بند تا جاده اشنویه(ایستگاه ارومیه –مراغه ) به اتمام می رسد و مابقی فازها از ایستگاه تا تقاطع غیر هم سطح سرو است .

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ارومیه

  منبع خبر

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه یک شهرداری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات