ببینید|نشست صمیمانه وزیر راه وشهر سازی ومدیران بانک هاجهت همکاری در بخش مسکن وحمل ونقل

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات