مسئولان فکری به حال افزایش قیمت مصالح ساختمانی کنند

مسئولان فکری به حال افزایش قیمت مصالح ساختمانی کنند

اسلامی گفت: مسئولان از افزایش لجام گسیخته مصالح ساختمانی جلوگیری کنند.

متن کامل خبر در سایت باشگاه خبرنگاران جوان

    منبع خبر

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات