امیدواریم هرچه زودتر گره ابلاغ طرح راهبردی توس باز شود/ بررسی پروژه ...

امیدواریم هرچه زودتر گره ابلاغ طرح راهبردی توس باز شود/ بررسی پروژه ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات