استفاده از درخواست های مردمی ۱۳۷ در تدوین بودجه ۱۴۰۰ شهرداری مشهد/ ...

استفاده از درخواست های مردمی ۱۳۷ در تدوین بودجه ۱۴۰۰ شهرداری مشهد/ ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات