استفاده از ۳۱ گونه کم نهاده در ارتفاعات کمربند سبز

استفاده از ۳۱ گونه کم نهاده در ارتفاعات کمربند سبز

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات