تسهیلات تشویقی مشارکت شهروندان در آبیاری درختان

تسهیلات تشویقی مشارکت شهروندان در آبیاری درختان

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات