بازدید از کارخانه واگن سازی ایریکو شهرستان ابهر

بازدید از کارخانه واگن سازی ایریکو شهرستان ابهر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات