آمار و هزینه‌های بالای حوادث ساختمانی

برای این گروه تلاش نخست کاهش هزینه‌های پروژه و حداکثرسازی سود حاصله است و در مرحله بعد کوتاه‌کردن زمان عملیات اجرایی. کیفیت تا جایی که موجب کاهش سود اقتصادی نشود برای ایشان مطرح است. در کنار این گروه کثیر از کارفرمایان ساختمانی افرادی هم هستند که هزینه، زمان و کیفیت را در یک حالت تعادلی و بهینه قرارداده، هیچ یک را ذیل دیگری قرار نمی‌دهند. بخشی از هزینه‌های حوادث مستقیم و آشکارند مثل هزینه بیمه کارگاه، حمل‌ونقل حادثه‌دیده، هزینه رفت و آمد به مراکز درمانی و قضایی، هزینه وقت و زمانی که بابت پیگیری و حل‌و‌فصل حادثه می‌شود، هزینه دعاوی، جریمه تاخیر و دیرکرد در اتمام کار، جریمه قصور از مسوولیت‌های قانونی و … بخش دیگری از هزینه‌ها، هزینه‌های غیرمستقیم و پنهان هستند که کارفرما برای آنها پرداخت اولیه و مستقیمی ندارد، ولی به مرور از حساب ایشان کسر می‌شود: اضطراب و ناراحتی ناشی از حادثه برای مسوولان کارگاه و ...

متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد

    منبع خبر

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات