افزایش فایل‌های نوساز با زیربنای بیش از ۱۰۰ متر

افزایش فایل‌های نوساز با زیربنای بیش از ۱۰۰ متر

به گفته آنها در وضعیت کنونی تعداد فایل‌های کوچک‌متراژ به‌شدت در بازار اندک است و همین مساله سبب شده بودجه خرید بخش زیادی از متقاضیان مصرفی برای معامله آپارتمان‌های بزرگ متراژ مناسب نباشد.

متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد

  منبع خبر

  روزنامه دنیای اقتصاد

  روزنامه دنیای اقتصاد

  روزنامه دنیای اقتصاد یک رسانه در شهر تهران می باشد

  نظرات