صدورحکم قضایی برای سه واحد آجر پزی متخلف آلوده کننده محیط زیست در شهرستان برخوار

صدورحکم قضایی برای سه واحد آجر پزی متخلف آلوده کننده محیط زیست در شهرستان برخوار

صدورحکم قضایی برای سه واحد آجر پزی متخلف آلوده کننده محیط زیست در شهرستان برخوار

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان برخوار گفت: حکم قضایی برای سه واحد آجر پزی متخلف آلوده کننده محیط زیست در شهرستان برخوار صادر شد.

به گزارش«پارما» محمد ولید مغربی در این باره اظهار داشت: برای سه واحد آجر پزی متخلف آلوده کننده محیط زیست در شهرستان برخوار حکم قضایی صادر شد.

وی گفت: در خصوص اتهام علیه بهداشت سه واحد اجر پزی دادگاه بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته وبا تبدیل حبس به جزای نقدی به دلیل نداشتن سابقه کیفری متهمین موصوف هر کدام به پرداخت مبلغ بیست و یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم شدند.

وی تصریح کرد: هر اقدامی‌ که‌ تهدید علیه‌ بهداشت‌ عمومی و محیط زیست‌ شناخته‌ شود بر اساس ماده 688 قانون مجازات اسلامی ممنوع‌ است و مرتکبان چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجاز ‌شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد .

مغربی گفت: طبق قانون منظور از آلودگی محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی،‌ شیمیایی یا بیولوژیک آن را به‌طوری تغییر دهد که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد .

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات