سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت برگزارمی کند:

سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت برگزارمی کند:

سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت برگزارمی کند :

لینک اصل خبر در سایت شهرداری رشت

    منبع خبر

    شهرداری رشت

    شهرداری رشت یک شهرداری در شهر رشت می باشد

      نظرات