شروع عملیات دیواره سازی بخشی از رودخانه زیارت محدوده عدالت 88 تا 92...

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گلستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گلستان

    شركت آب منطقه‌ای گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات