تداوم پاکسازی کلی اتوبان شهیدکسائی از سوی شهرداری منطقه ۲

تداوم پاکسازی کلی اتوبان شهیدکسائی از سوی شهرداری منطقه ۲

به گزارش شهریار، در تداوم پاکسازی سطح حوزه توسط نواحی سه گانه خدمات شهری منطقه، این فعالیت در باندهای رفت و برگشت اتوبان شهیدکسائی از اهم مسیرهای عبوری شهر تبریز همچنان تداوم داشته و از ابتدای جاده ائل گلی تا ورودی ائل باغی به انجام رسیده است.

نیروهای خدمات شهری منطقه ۲ در این اقدام، زباله و نخاله باندهای رفت و برگشت اتوبان و رفوژ وسط مسیر را پاکسازی کردند.

همسو با این فعالیت، تپه های اطراف اتوبان شهیدکسائی و مکان های شیب دار کنار اتوبان نیز از سوی شهرداری منطقه ۲ تبریز از حیث زباله، تنظیف و پاکسازی شد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات