اجرای ۱۵۰ میلیارد تومان پروژه برای ساماندهی کشف رود/ احداث تصفیه خانه ...

اجرای ۱۵۰ میلیارد تومان پروژه برای ساماندهی کشف رود/ احداث تصفیه خانه ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات