شهروندان از پرداخت هزینه اضافه به خودروهای باری خودداری کنند

شهروندان از پرداخت هزینه اضافه به خودروهای باری خودداری کنند

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات