اجرای پروژه خط کشی محوری رنگ سرد در معابر سطح شهر مشهد

اجرای پروژه خط کشی محوری رنگ سرد در معابر سطح شهر مشهد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات