انتصاب رييس شوراي هماهنگي مديران وزارت نيرو در ...

به گزارش پايگاه خبري توانير و به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان فارس، احمدرضا خسروي، مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان فارس، طي حكمي از سوي دكتر اردكانيان، وزير نيرو به مدت يكسال به عنوان رييس شوراي هماهنگي مديران وزارت نيرو در استان فارس، منصوب شد.
هماهنگي لازم جهت اجراي مناسب سياستها و برنامه هاي ابلاغي از سوي وزارت نيرو، برگزاري جلسات منظم شورا، ايجاد هم افزايي، رسيدگي و تعيين تكليف بدهي ها و مطالبات ميان شركتهاي زير مجموعه و انعكاس نتايج حاصل به دبير شوراي هماهنگي مديران استان ها در وزارت نيرو و نظارت بر اجراي مصوبات، هماهنگي و همكاري سازنده با مسوولان و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي، تشكيل كارگروه برق و انرژي وآب و آبفا در استان، برنامه ريزي به منظور ارتقاي جايگاه صنعت آب و برق در سطح استان از طريق ايجاد همدلي و وحدت رويه بين شركت ها براي ارتقاي كيفيت و سطح خدمت رساني به مردم به ويژه از طريق ارتقاي آموزش، تحقيقات و فناوري درسطح شركت هاي استان، برنامه ريزي و هماهنگي در سفرهاي هيات دولت و مقامات نظام مقدس جمهوري اسلامي به استان و جلب همكاري تمامي شركت هاي ذيربط وزارت نيرو، تلاش به منظور استفاده تمامي همكاران از امكانات و ظرفيت هاي شركت هاي وزارت نيرودر استان به ويژه در مراسم ومناسبت ها، برنامه ريزي و سازماندهي منابع و امكانات موجود در استان در راستاي مديريت بهينه حوادث احتمالي مطابق دستورالعمل هاي تخصصي دفترمديريت بحران و پدافندغيرعامل وزارت نيرو از جمله وظايف رييس شوراي هماهنگي مديران وزارت نيرو در استان است.
لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات