مخالفت با بسته محرک اقتصادی «۲» مدیریت شهری

وی با بیان اینکه بر همین اساس در نخستین روزهای کاری سال‌جاری در نشست با شهردارتهران تصمیم براین شد تا شهرداری لایحه بسته محرک اقتصادی را تهیه و برای تصویب به شورا ارائه کند، افزود: البته ما در کمیته بودجه و نظارت مالی شورا نیز به تهیه پیش‌نویس طرح «حمایت از اقتصاد شهری در برابر شرایط ناشی از شیوع کرونا» پرداختیم که در صحن شورا با عنوان مصوبه الحاق موادی به بسته محرک اقتصادی به تصویب رسید.

متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد

    منبع خبر

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات