۷۰ درصد از تخلفات اداری مربوط به عدم رعایت قوانین و مقررات است

۷۰ درصد از تخلفات اداری مربوط به عدم رعایت قوانین و مقررات است

علی‌بخش رستمی، مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و حقوق شهروندان در خصوص این جلسه و جزییات آن به پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، گفت: برگزاری دوره آموزشی قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل در راستای سلسله دوره‌‌های آموزشی است که با همت دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد وزارت دادگستری برای خانواده دولت همزمان برگزار می‌‌شود. مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و حقوق شهروندان با اشاره به اینکه دوره آموزشی قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل همزمان در سطح دولت و نهادهای زیرمجموعه دولت برگزار شد، افزود: دوره نخست این سلسه دوره‌های آموزشی، تحت عنوان قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی، ‌ پیش‌تر برگزار شد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات