طرح دولت برای کنترل بازار اجاره ناموفق بود

بر این اساس، آمار شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران حاکی از آن است در تیرماه و مردادماه به ترتیب ۲۷/۶ و ۲۷/۴ درصد اجاره‌بها نسبت به‌مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است. جالب اینجاست که میزان شاخص کرایه مسکن اجاری در ماه پیش از این تصمیم یعنی خردادماه هم ۲۷/۶ درصد بوده و اساسا هیچ تغییری در این رابطه حاصل نشده است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات