تبديل 15 كيلومتر شبكه سيمي به كابل خودنگهدار در شهر ...

به گزارش پايگاه خبري توانير و به گزارش روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان كردستان،شهرام بهمني درتشريح اين خبرگفت: با توجه به مشكلات ناشي از به كارگيري هاديهاي لخت وخطرات وحوادث ناشي از آن از جمله شرايط آب وهوايي، اتصال كوتاههاي موقت و دايمي، برخوردشاخه هاي درختان، صدمات ناشي از حيوانات وپرندگان وخوردگيهاي شيميايي كه منجر به قطعي برق وافزايش انرژيهاي توزيع نشده مي شود، رويكرد به استفاده از كابل خودنگهدار مي تواند بسيار موثر باشد.
وي در ادامه به مزاياي عمده استفاده از كابل خود نگهدار در شبكه هاي هوايي توزيع برق اشاره كرد و گفت: از جمله مزاياي اجراي اين طرح افزايش قابليت اطمينان شبكه در مقابل شرايط جوي و اتفاقات ناشي از برخورد اشياء خارجي ،كاهش انرژي توزيع نشده به مقدار قابل ملاحظه ، كاهش تلفات با از بين رفتن جريان نشتي در درختان و تجهيزات ، مقاوم بودن نسبت به خوردگي و در نتيجه كاهش پارگي خطوط فشار ضعيف ،كاهش ميزان استفاده هاي غير مجاز از برق نام برد.
وي در ادامه افزود:اجراي عمليات 15000 متر تبديل شبكه هاي فشار ضعيف سيمي به كابل خودنگهدار شهركامياران در نقاط مختلف با هدف استاندارد سازي شبكه در ارتقاي كيفيت خدمات با اعتباري بالغ بر 10 ميلياردو 400 ميليون ريال به بهره برداري رسيد.

وي در ادامه گفت: انجام اين پروژه در سطح شهر را در پستهاي بيمارستان, خلفاي راشدين ، ميدان فوتبال 1و2 ،اداره راه،حسيني،شفيعي،فرجي،اسدي،كلانتري، و بازار روز بوده است.
بهمني در پايان ابراز اميدواري كرد وگفت: مابقي شبكه سيمي اين شهرستان تا پايان آبانماه 99 اتمام و بهر ه برداري برسد.
لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات