مبلغی: مجلس خط فقرزدایی را سرلوحه خطوط اصلی فعالیتش قرار دهد

مبلغی: مجلس خط فقرزدایی را سرلوحه خطوط اصلی فعالیتش قرار دهد

یک عضو مجمع نمایندگان استان لرستان پیشنهاد کرد: مجلس کمیته‌ای ویژه متشکل از کمیسیون‌های اجتماعی، اقتصادی و حقوقی و قضایی برای سیاست‌های فقرزدایی تشکیل دهد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات