برگزاری جلسه تحویل کارگاه در پست ۴۰۰ کیلولت سرو

برگزاری جلسه تحویل کارگاه در پست ۴۰۰ کیلولت سرو

جلسه تحویل کارگاه با هدف تبین اصول HSE‌ در پروژه‌های پیمانکاری با حضور نمایندگان واحد HSE و امور انتقال و مدیرعامل شرکت پیمانکار در پست ۴۰۰ کیلولت سرو برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد، علیرضا حاجی حسینی مجری مدیریت بحران، پدافند غیر عامل و HSE شرکت ضمن اعلام این خبر افزود: در جلسه تحویل کارگاه مباحث حوزه ایمنی از جمله محدوده جغرافیایی اجرای پیمان تشریح و بر رعایت قوانین و مقررات ایمنی کارفرما، مراجع ذیصلاح، قوانین بیمه ای و سایر قوانین مرتبط از سوی پیمانکار تاکید شد.

وی ادامه داد: در این جلسه همچنین پیمانکار، به‌کارگیری پرسنل دارای صلاحیت فنی و ایمنی، استفاده از وسایل حفاظت فردی متناسب با کار مکلف شد و نیز مباحث مربوط به مخاطرات کار در محیط های برق دار، رعایت حریم های ایمنی، حضور مداوم سرپرست کارگاه و مسئول ایمنی در پروژه، عدم به کارگیری افراد غیرمجاز مطرح شد.

جلسه تحویل کارگاه با هدف تبین اصول HSE‌ در پروژه‌های پیمانکاری با حضور نمایندگان واحد HSE و امور انتقال و مدیرعامل شرکت پیمانکار در پست ۴۰۰ کیلولت سرو برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد، علیرضا حاجی حسینی مجری مدیریت بحران، پدافند غیر عامل و HSE شرکت ضمن اعلام این خبر افزود: در جلسه تحویل کارگاه مباحث حوزه ایمنی از جمله محدوده جغرافیایی اجرای پیمان تشریح و بر رعایت قوانین و مقررات ایمنی کارفرما، مراجع ذیصلاح، قوانین بیمه ای و سایر قوانین مرتبط از سوی پیمانکار تاکید شد.

وی ادامه داد: در این جلسه همچنین پیمانکار، به‌کارگیری پرسنل دارای صلاحیت فنی و ایمنی، استفاده از وسایل حفاظت فردی متناسب با کار مکلف شد و نیز مباحث مربوط به مخاطرات کار در محیط های برق دار، رعایت حریم های ایمنی، حضور مداوم سرپرست کارگاه و مسئول ایمنی در پروژه، عدم به کارگیری افراد غیرمجاز مطرح شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای یزد

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد یک شرکت در شهر یزد می باشد

   نظرات