فضای سبز پادگان ارتش «شهرباغ» می شود/ احداث پارک کوهستانی ۲۸ هکتاری ...

فضای سبز پادگان ارتش «شهرباغ» می شود/ احداث پارک کوهستانی ۲۸ هکتاری ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات