ساعت فعالیت خطوط قطار شهری تغییر نمی کند

ساعت فعالیت خطوط قطار شهری تغییر نمی کند

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات