نصب پل عابرپیاده خیابان کرامت و امیرآباد

نصب پل عابرپیاده خیابان کرامت و امیرآباد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات