مراحل اجرای فونداسیون اسکلت فلزی چگونه است؟

در این مطلب قصد داریم که مراحل اجرای فونداسیون اسکلت فلزی را شرح دهیم. مراحل اجرای فونداسیون اسکلت فلزی برای اجرای فونداسیون اسکلت فلزی باید مراحل زیادی قبل کار و حین کار صورت گیرد که در ادامه به هر یک از آن‌ها خواهیم پرداخت. قبل از شروع به هر کاری باید زمین مورد نظر از جنبه‌های مختلفی کاملا مورد بررسی قرار گیرد و امکان پذیری اجرای اسکلت فلزی تایید شود. اجرای فونداسیون‌ها در ساختمان اسکلت فلزی باید روی زمین با مقاومت کافی و تحت کنترل درآمده صورت گیرد. به عبارتی زمین مورد نظر باید دارای خاک متراکم و با دانه بندی مناسب باشد. بعد از بررسی زمین مورد نظر و قبل از پیاده سازی نقشه فونداسیون روی زمین مورد نظر باید نسبت به تراز و هموار کردن زمین اقدام کرد. تمامی ناهمواری‌ها و موانع موجود برطرف شد و یک سطح تراز حاصل شد باید نسبت به انتقال نقشه فونداسیون به ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات