برنامه ۲ برابرسازی سهم صنایع دریایی در بازار جهانی ساخت کشتی

برنامه ۲ برابرسازی سهم صنایع دریایی در بازار جهانی ساخت کشتی

صنعت و معدن تهران- ایرنا- مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی گفت: سهم صنایع دریایی در بازار جهانی ساخت کشتی و شناور تا افق ۱۴۰۴ باید به یک درصد برسد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات