جلسه کمیسون نمایندگی های سازمان شنبه ۹۹/۰۶/۲۹ در محل سالن جلسات برگزار شد.

جلسه کمیسون نمایندگی های سازمان شنبه ۹۹/۰۶/۲۹ در محل سالن جلسات برگزار شد.

جلسه کمیسون نمایندگی های سازمان شنبه ۹۹/۰۶/۲۹ در محل سالن جلسات برگزار شد. لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان یک انجمن در شهر کرمان می باشد

    نظرات