از سوي معاونت هماهنگي توزيع توانير به شركت هاي توزيع ...

به گزارش پايگاه خبري توانير و به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران:مهندس كيوان فرح زاد مديرعامل اين شركت با اعلام اين مطلب گفت: هدف از اجراي اين پروژه اطمينان از صحت قرائت كنتورهاي مكانيكي و افزايش منطقي و قابل اتكا به ميزان فروش و حذف هرگونه خطاي خواسته يا ناخواسته و در نتيجه كاهش تلفات بدون نياز به ابزار ويژه است.
وي افزود: در كنتورهاي ديجيتالي قرائت از طريق پروب انجام مي شد و با توحه به اينكه عملا امكان تعويض كنتورهاي مكانيكي به ديجيتالي به دليل هزينه بر بودن آن در مدت زمان كوتاه امكان پذير نبود و اغلب كنتورهاي مكانيكي موجود براي مشتركان با مصرف پايين نصب و درصد خطا و نرخ خرابي آنها نيز عمدتا ناچيز بوده و به لحاظ اقتصادي تغيير آنها به ديجيتالي قابل توجيه و مقرون به صرفه نخواهد بود از اين رو پروژه جهت هوشمند سازي قرائت كنتورهاي آنالوگ در برنامه كار شركت قرار گرفت پس از اطمينان از دقت 100 درصد قرائت ها، از طريق فرايند فوق و رفع ايرادهاي مشاهده شده و اجراي پيشنهادات جهت ارتقاي نرم افزار، پروژه ياد شده در كل امورهاي هشتگانه شركت پياده سازي شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات