آمار کل ثبت نام شدگان جهت برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسین مهرماه ٩٩

آمار کل ثبت نام شدگان جهت برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسین مهرماه ٩٩

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی یک انجمن در شهر بیرجند می باشد

    نظرات