عملیات عمرانی شبانه به همراه محدودیت ترافیکی

عملیات عمرانی شبانه به همراه محدودیت ترافیکی

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات