مسابقه ملی دانشجویی طوس با موضوع ساماندهی پل کشف رود برگزار شد

مسابقه ملی دانشجویی طوس با موضوع ساماندهی پل کشف رود برگزار شد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات