افزایش هزینه احداث هر کیلومتر قطار شهری از ۲۰۰ به ۸۰۰ میلیارد تومان

افزایش هزینه احداث هر کیلومتر قطار شهری از ۲۰۰ به ۸۰۰ میلیارد تومان

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات