افزایش مسیر ویژه دوچرخه به ۲۴۸ کیلومتر تا پایان امسال/ امسال بزرگترین ...

افزایش مسیر ویژه دوچرخه به ۲۴۸ کیلومتر تا پایان امسال/ امسال بزرگترین ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات