دریافت ۵۸ هزار درخواست مردمی ۱۳۷ در حوزه خدمات شهری/ ۹۴ درصد درخواست ...

دریافت ۵۸ هزار درخواست مردمی ۱۳۷ در حوزه خدمات شهری/ ۹۴ درصد درخواست ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات