رایزنی برای حضور شرکت‌های ساختمانی دارای پروانه از سازمان برنامه و بودجه جهت مشارکت در مسکن ملی/تفاهم‌نامه وزارت راه و با سازمان نظام مهندسی ۲ هفته آتی نهایی می‌شود

رایزنی برای حضور شرکت‌های ساختمانی دارای پروانه از سازمان برنامه و بودجه جهت مشارکت در مسکن ملی/تفاهم‌نامه وزارت راه و با سازمان نظام مهندسی ۲ هفته آتی نهایی می‌شود

عبدی‌قهرودی توضیح داد: تفاهم‌نامه وزارت راه و شهرسازی با سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص طرح اقدام ملی تا ۱۵ روز دیگر نهایی و ابلاغ می‌شود که بر اساس آن شیوه نامه بکارگیری شرکت‌های دارای پروانه از سازمان برنامه و بودجه برای حضور در طرح اقدام ملی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات