برگزاری جلسه هم اندیشی با صاحبان صنایع در اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کاشان

برگزاری جلسه هم اندیشی با صاحبان صنایع در اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کاشان

جلسه هم اندیشی با صاحبان صنایع در اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کاشان برگزارشد.

به گزارش«پارما» از اداره حفاظت محیط زیست کاشان جلسه هم اندیشی با صاحبان صنایع در اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کاشان برگزارشد.

در این جلسه که 35 درصد عوارض الایندگی صنایع شهرستان کاشان بررسی شد، الهیار دولتخواه سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان جایگاه صاحبان صنعت را در حفظ محیط زیست ویژه برشمرد.
وی ضمن تبیین بند 'ن ' تبصره 6 قانون بودجه سال 99 در خصوص 35 درصد عوارض الایندگی تخصیص یافته به صندوق ملی محیط زیست مطالبی ارایه کردند.

در ادامه وی به تشریح ظرفیت بوجود آمده جهت اعطای تسهیلات به شرکتها به منظور رفع الودگی زیست محیطی از طریق اجرای پروژه های عملیاتی پرداخت.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات