تهیه طرح شناسایی فضاهای ناامن شهری قزوین در دست تهیه است

تهیه طرح شناسایی فضاهای ناامن شهری قزوین در دست تهیه است

به گزارش روابط عمومی سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین؛ حافظی گفت: سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین به درخواست معاونت شهرسازی و معماری، پروژه شناسایی فضاهای نا امن شهری در قزوین و الویت بندی و ارائه پیشنهادات اجرایی اصلاح یکی از آن ها را در دستور کار خود قرار داده است.

حافظی توضیح داد: امنیت علاوه بر اینکه یکی از حقوق اولیه و ضروری  هر شهروندی است و همه افراد با گروه های سنی و جنسی مختلف می بایست از فرصت یکسان  حضور در فضاهای شهری بدون ترس و اضطراب از مواجه با جرایم و یا خطرات جانی، روانی، اجتماعی و ... برخوردار باشند، به‌طور مشــخص، امنیت در فضاهای عمومی یک شــهر، ســرزندگی و پویایی فضا را بــه دنبال خواهد داشت که نمود آن را می‌توان در حضور فعال مردم، خلق فرهنگ تعاون و تعامل، کاهش استرس و نگرانی، حضور گروه‌های مختلف سنی و جنسی و حیات شبانه مشاهده کرد.

این مسئول بیان کرد: در این پروژه هدف اصلی ارتقائ کیفیت زندگی شهروندان و افزایش حضورپذیری فضاهای شهری از طریق امن سازی فضاهای عمومی و بی دفاع شهری است که در این راستا ابتدا به شناسایی مفاهیم و شاخص های امنیت در فضاهای شهری پرداخته می شود و بر اساس مفاهیم شناسایی شده آسیب شناسایی شهر قزوین به لحاظ میزان امنیت برای گروه های مختلف سنی و جنسی صورت می گیرد.

وی ادامه داد: همچنین مهمترین عوامل ناامنی فضاهای شهری  قزوین تبیین و پهنه های ناامن شهر (به ترتیب الویت) شناسایی می شوند. درپایان باتوجه به انواع عوامل ناامنی، میزان و پراکنش آنها در سطح شهر، راهکارهای اجرایی برای حل مشکلات و بهبود کیفیت فضاهای شهری ارائه می شود.

پایان پیام

لینک اصل خبر در سایت شهرداری قزوین

  منبع خبر

  شهرداری قزوین

  شهرداری قزوین

  شهرداری قزوین یک شهرداری در شهر قزوین می باشد

   نظرات