استفاده از ظرفیت فکری و تجربی بازنشستگان صنعت آب در شرکت آب منطقه...

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گلستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گلستان

    شركت آب منطقه‌ای گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات