کاهش ۳۸ درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی در سال ۹۹

کاهش ۳۸ درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی در سال ۹۹

رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران اظهار داشت: در شش ماه ابتدای امسال با کاهش ۳۸ درصدی صدور پروانه ساختمانی مواجه بودیم که این کاهش در مشاغل مهندسی و ساختمانی اثرگذار است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات