قانون جدید مالیات بر خانه‌های خالی به زودی به صحن علنی می‌رود/ مالیات ستانی از مالکان حقیقی آغاز شد

قانون جدید مالیات بر خانه‌های خالی به زودی به صحن علنی می‌رود/ مالیات ستانی از مالکان حقیقی آغاز شد

معاون سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: در قانون جدید ۱۲۰ روز پس از خالی ماندن خانه، آن واحد مشمول مالیات یک سال خانه خالی می‌شود و نرخ‌های مالیاتی هم به صورت چشمگیری افزایش می‌یابد. ۵ برابر اجاره، مالیات دریافت خواهد شد اما در قانون جدید ۱۲۰ روز پس از خالی ماندن خانه، آن واحد مشمول مالیات یک سال خانه خالی می‌شود و نرخ‌های مالیاتی هم به صورت چشمگیری افزایش می‌یابد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات