پیشرفت ۹۸ درصدی پل سواره رو شهید شوشتری/ کاهش ۸۰ درصدی ترافیک در ...

پیشرفت ۹۸ درصدی پل سواره رو شهید شوشتری/ کاهش ۸۰ درصدی ترافیک در ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات