دردسرهای مالیات برای مالک و مستاجر

یکی از مستاجران گفت: صاحبخانه‌اش از امضای قولنامه‌ کامپیوتری جدید یا اجاره نامه رسمی که ارایه آن برای دریافت وام ودیعه مسکن توسط مستاجر الزامی است خودداری می‌کند زیرا نگران است مجبور به پرداخت مالیات شود. علی مرادزاده افزود: بانکها برای پرداخت وام ودیعه مسکن به مستاجران، از آنان قولنامه رایانه‌ای درخواست کرده‌اند و از آنجا که اغلب قولنامه‌ها بین موجران و مستاجران به صورت دستی تنظیم شده است، مستاجران ناگزیر به مراجعه به بنگاه و رسمی کردن قولنامه خود می‌باشد. رییس اتحادیه صنف مشاورین معاملات املاک مشهد گفت: بنگاه‌دار موظف است در صورت مفقود شدن قولنامه یا تبدیل قولنامه دستی به قولنامه رایانه‌ای، نسبت به صدور نسخه المثنی رایانه‌ای آن برابر با اصل قولنامه‌ای که خود در اختیار دارد، اقدام کند و موجر نیز موظف به امضای این قولنامه است. وی ادامه داد: طبق قانون هر فردی در این کشور که درآمدی دارد، باید مالیات آن را پرداخت کند، ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات