در سال جهش تولید محقق شد: ثبت رکورد جدید تولید برق در نیروگاه گازی هسا

در سال جهش تولید محقق شد: ثبت رکورد جدید تولید برق در نیروگاه گازی هسا

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات