۱۰۰ هزار نفر برای طرح ملی مسکن افتتاح حساب کرده‌اند

۱۰۰ هزار نفر برای طرح ملی مسکن افتتاح حساب کرده‌اند

وزیر راه و شهرسازی گفت: نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر افتتاح حساب کردند و تعداد کسانی که پول واریز کردند از ۵۰ هزار نفر عبور کرده‌ است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری مهر

    منبع خبر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات