منتظر افزایش مشارکت شهروندان در زمینه جمع آوری پسماند خشک هستیم

منتظر افزایش مشارکت شهروندان در زمینه جمع آوری پسماند خشک هستیم

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات