مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان به عنوان رئیس کارگروه انرژی و آب ...

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گلستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گلستان

    شركت آب منطقه‌ای گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات