ارتقاي زيرساخت سامانه GIS شركت توزيع برق استان خراسان ...

به گزارش پايگاه خبري توانير و به گزارش روابط عمومي شركت توزيع برق استان خراسان رضوي مهندس يوسفي فرد سرپرست دفتر GIS، با اعلام اين خبر ، اقدامات انجام شده در اين حوزه را تشريح كرد وي از ارتقاء پلتفرم اصلي برنامه از نسخه ARCGIS 10.1 شركت ESRI به ARCGIS 10.4.1 ، تغيير سيستم مختصات از لامبرت ايران (يك سيستم محلي) به وب مركاتور (يك سيستم جهاني) ، راه اندازي MAP SERVER ، ارتقاء ويندوز سرور كليه سرورهاي GIS ، ايجاد زيرساخت لازم جهت ارتقاء نسخه WEB GIS ، ايجاد زيرساخت لازم جهت ارتقاء نسخه MOBILE GIS ، راه اندازي هاردهاي SSD در پايگاه داده به منظور افزايش سرعت دسترسي به اطلاعات و مجازي سازي سرور GIS و بازنگري در منابع سخت افزاري به عنوان مهمترين برنامه ها و اقدامات ياد كرد .
وي افزود : سامانه هاي اطلاعات مكاني "Geospatial Information Systems” كه به اختصار GIS ناميده شده است، سيستم نويني جهت جمع آوري، ذخيره و آناليز اطلاعات و پديده هاي جغرافيايي در مواردي است كه موقعيت و شرايط مكاني پديده ها ويژگي مهم و حساس براي آناليز به شمار مي رود. به عبارت ديگر، GIS تمامي اطلاعاتي كه به نحوي به مكان مربوط مي شوند ، اعم از تصويري يا رقومي را در بر مي گيرد و به زباني ساده تر، GIS مجموعه اي از نقشه ها و اطلاعات توصيفي مربوط به عوارض موجود را در خود گردآوري مي كند.
يوسفي فرد تصريح كرد : شبكه هاي برق در مقايسه با شبكه هاي ديگري نظير شبكه آب از پيچيدگي بيشتري برخوردارند وعموما متشكل از تأسيسات، كابل ها و سيم ها، ترانس ها، كنتور ها (مشتركين) و اجزاي ديگري هستند كه مديريت آن مستلزم داشتن ابزار توانمندي جهت ذخيره و سازماندهي اطلاعات و نقشه هاست. امروزه سيستم هاي اطلاعات مكاني(GIS) به عنوان كارامدترين سيستم (و به طور منحصر بفرد) جهت مديريت شبكه ها از جمله شبكه برق شناخته و به كار گرفته شده اند.
لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات